Τη Δευτέρα 12 Ιουνίου 2016 οι μαθητές και οι μαθήτριες των Γ΄και Δ΄τάξεων παρουσίασαν στην αυλή του σχολείου διάφορα δρώμενα.https://youtu.be/mabx5TbCpkU