Την Παρασκευή 25 Οκτωβρίου 2013 οι μαθητές και οι μαθήτριες των τμημάτων Ε1΄και Ε2΄παρουσίασαν τη γιορτή για την 28η Οκτωβρίου.