Την Παρασκευή 8 Φεβρουαρίου2019 οι μαθητές και οι μαθήτριες της Β΄ Τάξης συνεργάστηκαν στο χώρο του σχολείου με τη συγγραφέα κ. Αντιόπη Φραντζή  https://youtu.be/q0qCpJGH2u8

Την Δευτέρα 11 Φεβρουαρίου 2019 οι μαθητές και οι μαθήτριες της Γ΄ Τάξης συνεργάστηκαν στο χώρο του σχολείου με τη συγγραφέα κ. Χριστίνα Φραγκεσκάκη https://youtu.be/5-eqYobhWBI

Την Τρίτη 12 Φεβρουαρίου 2019 οι μαθητές και οι μαθήτιες της ΣΤ΄ Τάξης συνεργάστηκαν στο χώρο του σχολείου με τη συγγραφέα κ. Μαρία Παπαγιάννη  https://youtu.be/5vUCKA1NRQI

Την Τετάρτη 13 Φεβρουαρίου 2019 οι μαθητές και οι μαθήτριες της Α΄ Τάξης συνεργάστηκαν στο χώρο του σχολείου με τη συγγραφέα κ. Χριστίνα Φραγκεσκάκη  https://youtu.be/mVES6ggFT7Y

Την Παρασκευή15 Φεβρουαρίου 2019 οι μαθητές και οι μαθήτριες της Ε΄ Τάξης συνεργάστηκαν στο χώρο του σχολείου με τη συγγραφέα κ. Αγγελική Δαρλάση  https://youtu.be/TRWq_siB_XU