Την Πέμπτη 1 Μαρτίου 2018 ο ποιητής κ. Πάνος Κυπαρίσσης συνεργάστηκε στο χώρο του σχολείου με τους μαθητές και τις μαθήτριες των τμημάτων Ε1΄και Ε2΄https://youtu.be/n8eL3npjNd0

Την Παρασκευή 2 Μαρτίου 2018 η ποιήτρια κ. Αγγέλα Γαβρίλη συνεργάστηκε στο χώρο του σχολείου με τους μαθητές και τις μαθήτριες των τμημάτων Α1΄, Α2΄και Α3΄https://youtu.be/2LHXKJpffGM

Την Τρίτη 6 Μαρτίου 2018 η ποιήτρια κ. Παυλίνα Μάρβιν συνεργάστηκε στο χώρο του σχολείου με τους μαθητέςς και τις μαθήτριες των τμημάτων Β2΄και Γ2΄https://youtu.be/qoPqziTbyiE

Την Τετάρτη 7 Μαρτίου 2018 η ποιήτρια κ. Λένα Καλλέργη συνεργάστηκε στο χώρο του σχολείου με τους μαθητές και τις μαθήτριες των τμημάτων Β1΄, Β3 και Δ1΄https://youtu.be/_T3zcgFmvyM

Την Πέμπτη 8 Μαρτίου 2018 η ποιήτρια κ. Λένα Σαμαρά συνεργάστηκε στο χώρο του σχολείου με τους μαθητές και τις μαθήτριες των τμημάτων Γ1΄και Δ2΄https://youtu.be/-VQ6Wk7uHAQ

Την Παρασκευή 9 Μαρτίου 2018 η ποιήτρια κ. Μαρία Κουλούρη συνεργάστηκε στο χώρο του σχολείου με τους μαθητές και τις μαθήτριες των τμημάτων Α1΄, Α2΄και Α3΄https://youtu.be/b3andJRzE5o

 Τη Δευτέρα 12 Μαρτίου 2018 ο ποιητής κ. Στέφανος Μεσσήνης συνεργάστηκε στο χώρο του σχολείου με τους μαθητές και τις μαθήτριες των τμημάτων ΣΤ1΄, ΣΤ2΄και Ε3΄https://youtu.be/sAQ1s0WKnu

Την Τετάρτη 14 Μαρτίου 2018 ο ποιητής κ. Νίκος Φιλντίσης συνεργάστηκε στο χώρο στο σχολείου με τους μαθητές και τις μαθήτριες των τμημάτων Β1΄, Β2΄και Β3΄https://youtu.be/en1KTKU9w7Q

Την Πέμπτη 15 Μαρτίου 2018 ο ποιητής κ. Χάρης Ιωσήφ συνεργάστηκε στο χώρο του σχολείου με τους μαθητές και τις μαθήτριες των τμημάτων Ε1΄, Ε2΄και  Ε3΄https://youtu.be/IHzDViUdWEs

Την Παρασκευή 16 Μαρτίου 2018 ο ποιητής κ. Μάριος Μιχαηλίδης συνεργάστηκε στο χώρο του σχολείου με τους μαθητές και τις μαθήτριες των τμημάτων ΣΤ1΄και ΣΤ2΄https://youtu.be/JGStWxhcGjI

Την Τρίτη 20 Μαρτίου 2018 ο ποιητής κ. Αλέξης Μάινας συνεργάστηκε στο χώρο του σχολείου με τους μαθητές και τις μαθήτριες των τμημάτων Γ2΄και Δ1΄https://youtu.be/kbYskPWbwj8

Την Τετάρτη 21 Μαρτίου 2018 η ποιήτρια κ. Χάρις Κοντού συνεργάστηκε στο χώρο του σχολείου με τους μαθητές και τις μαθήτριες των τμημάτων Γ2΄και Δ2΄https://youtu.be/XK4z7ALNBJI