Τη Δευτέρα 12 Φεβρουαρίου 2018 η συγγραφέας κ. Αγγελική Βαρελά συναντήθηκε στο σπίτι της  στην Κηφισιά με τους μαθητές και τις μαθήτριες της ΣΤ΄τάξης και συνεργάστηκε μαζί τους https://youtu.be/-hdgfNo1UfY

Την Τετάρτη 7 Φεβρουαρίου 2018 η συγγραφέας κ. Γιολάντα Τσορώνη - Γεωργιάδου συνεργάστηκε στο χώρο του σχολείου με τους μαθητές και τις μαθήτριες της Β΄τάξης https://youtu.be/8rY5GuhlJPc

Την Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου 2018 η συγγραφέας κ. Γιολάντα Τσορώνη - Γεωργιάδου συνεργάστηκε στο χώρο του σχολείου με τους μαθητές και τις μαθήτριες της Α΄τάξης https://youtu.be/0mvLDSHbO1E

Την Πέμπτη 8 Φεβρουαρίου 2018 ο συγγραφέας κ. Γρηγόρης Χαλκιόπουλος συνεργάστηκε στο χώρο του σχολείου με τους μαθητές και τις μαθήτριες της Δ΄ταξης https://youtu.be/9ZLFT1JoeCY

Την Τρίτη 13 Φεβρουαρίου 2018 η συγγραφέας κ. Ελένη Σβορώνου συνεργάστηκε στο χώρο του σχολείου με τους μαθητές και τις μαθήτριες της Γ΄τάξης https://youtu.be/ao41Sm7oLR0

Την Τετάρτη 14 Φεβρουαρίου 2018 η συγγραφέας κ. Ειρήνη Κατσίπη - Σπυριδάκη συνεργάστηκε στο χώρο του σχολείου με τους μαθητές και τις μαθήτριες της Ε΄τάξης https://youtu.be/m3uvAjv6ft8