Τμήμα Α1΄ 2014 https://youtu.be/IrKmj-g_ZBA

Τμήμα Α2΄2014 https://youtu.be/QMaGUS855jk

Τμήμα Α3΄2014 https://youtu.be/zUTr7opzlgI

Τμήμα Β1΄2014 https://youtu.be/AioeMDoJgO8

Τμήμα Β2΄2014 https://youtu.be/AioeMDoJgO8

Τμήμα Γ1΄2014 https://youtu.be/IwjpjS6BJ4I

Τμήμα Γ2΄2014 https://youtu.be/gWyOLh_Nb0I

Τμήμα Δ1΄https://youtu.be/0_qIjl85ND0

Τμήμα Δ2΄2014 https://youtu.be/4aEuWZSvRyM

Τάξη Α΄2015 https://youtu.be/besXmXNy3EA

Τμήματα Β1΄και Β3΄2015 https://youtu.be/O5p9SJrsFv4

Τμήμα Β2΄ 2015 https://youtu.be/7gnV_LKy55s 

Τμήμα Γ2΄2015  https://youtu.be/gPUSCZn7vyk

Τμήμα Δ1΄2015 https://youtu.be/ltfOlV496Ls

Τμήμα Δ2΄2015 https://youtu.be/TPsLg0WA2vA

Τμήμα Δ1΄ 2013 https://youtu.be/VLFkQyKa6B4