Την Πέμπτη 17 Μαϊου 2012 οι αθλητές κ. Άννα Βερούλη και κ Νικόλαος Μιχαλόπουλος συνεργάστηκαν με τους μαθητές και τις μαθήτριες όλου του σχολείου.