• Τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου και την Τρίτη 10 Νοεμβρίου 2009 οι μαθητές/τριες των Β΄, Γ΄, Δ΄, Ε΄, και Στ΄τάξεων παρακολούθησαν στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Σχολείου μας το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ «Δάσος: Πηγή Νερού και Ζωής». Το πρόγραμμα είναι διαδραστικό και το περιεχόμενο του προγράμματος βασίζεται στα σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα που προκύπτουν από τις επιστήμες της Βιολογίας, της Δασολογίας, της Ζωολογίας, της Υδραυλικής, της Αρχιτεκτονικής, της Διδακτικής και της Παιδαγωγικής, αλλά και σε κοινωνιολογικά δεδομένα που σχετίζονται με συγκεκριμένες στάσεις και αντιλήψεις παιδιών και ενηλίκων για τα περιβαλλοντικά προβλήματα.