• Την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου 2009 οι μαθητές και οι μαθήτριες της Ε΄ τάξης επισκέφθηκαν το παιδαγωγικό κέντρο «ΔΡΩ».  
  • Τη Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου 2009 οι μαθητές και οι μαθήτριες της ΣΤ΄ τάξης πραγματοποίησαν εκπαιδευτική επίσκεψη στο Ίδρυμα Μείζονος  Ελληνισμού.  
  • Την Παρασκευή 20  Φεβρουαρίου 2009 οι μαθητές και οι μαθήτριες της Ε΄ τάξης πραγματοποίησαν εκπαιδευτική επίσκεψη στο «Ίδρυμα Μείζονος  Ελληνισμού».  
  • Την Τετάρτη 11 Μαρτίου 2009 οι μαθητές και οι μαθήτριες της ΣΤ΄ τάξης πραγματοποίησαν εκπαιδευτική επίσκεψη στην ΕΥΔΑΠ.  
  • Την Παρασκευή 20 Μαρτίου 2009 οι μαθητές και οι μαθήτριες των Β΄ και Γ΄ τάξεων πραγματοποίησαν εκπαιδευτική επίσκεψη στο Αρχαιολογικό Μουσείο.  
  • Την Κυριακή 15 Μαρτίου 2009 πραγματοποιήθηκε η 2η  δενδροφύτευση Κοκκιναρά Πεντελικού με συμμετοχή των μαθητών του σχολείου και των οικογενειών τους.  
  • Την Τρίτη 5 Μαΐου 2009 οι μαθητές και οι μαθήτριες της Δ΄ τάξης πραγματοποίησαν εκπαιδευτική επίσκεψη στην Ακρόπολη.  
  • Την Παρασκευή 15 Μαΐου 2009 οι μαθητές και οι μαθήτριες των Β΄ και Γ΄ τάξεων πραγματοποίησαν εκπαιδευτική επίσκεψη στο Αττικό Ζωολογικό Πάρκο.  
  • Την Παρασκευή 15 Μαΐου 2009 οι μαθητές και οι μαθήτριες της ΣΤ΄ τάξης πραγματοποίησαν εκπαιδευτική επίσκεψη στο Ναυτικό Μουσείο Πειραιά.  
  • Την Πέμπτη 21 Μαΐου 2009 οι μαθητές και οι μαθήτριες των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων πραγματοποίησαν εκπαιδευτική επίσκεψη στο Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού.  
  • Την Τετάρτη 27 Μαΐου 2009 πραγματοποιήθηκε η ημερήσια εκδρομή του Σχολείου μας με συμμετοχή μαθητών - μαθητριών και γονέων.