ΑΡ.ΒΙΒΛ.                    ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ                                                ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ

344 ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΑΙΤΟΓΛΟΥ ΑΡΧ.ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ. ΑΠΑΝΤΑ ΣΟΦΟΚΛΗ Α΄ ΕΥΘΕΙΑ
345 ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΑΙΤΟΓΛΟΥ ΑΡΧ.ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ. ΑΠΑΝΤΑ ΣΟΦΟΚΛΗ Β΄ ΕΥΘΕΙΑ
346 ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΑΙΤΟΓΛΟΥ ΑΡΧ.ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ. ΑΠΑΝΤΑ ΑΙΣΧΥΛΟΥ Α' ΕΥΘΕΙΑ
347 ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΑΙΤΟΓΛΟΥ ΑΡΧ.ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ. ΑΠΑΝΤΑ ΑΙΣΧΥΛΟΥ Β' ΕΥΘΕΙΑ
348 ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΑΙΤΟΓΛΟΥ ΑΡΧ. ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ .ΑΠΑΝΤΑ ΕΥΡΙΠΙΔΗ Α ΕΥΘΕΙΑ
349 ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΑΙΤΟΓΛΟΥ ΑΡΧ. ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ .ΑΠΑΝΤΑ ΕΥΡΙΠΙΔΗ Β ΕΥΘΕΙΑ
350 ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΑΙΤΟΓΛΟΥ ΑΡΧ. ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ. ΑΠΑΝΤΑ ΕΥΡΙΠΙΔΗ Γ' ΕΥΘΕΙΑ
351 ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΑΙΤΟΓΛΟΥ ΑΡΧ. ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ. ΑΠΑΝΤΑ ΕΥΡΙΠΙΔΗ Δ' ΕΥΘΕΙΑ
352 ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΑΙΤΟΓΛΟΥ ΑΡΧ. ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ. ΑΠΑΝΤΑ ΕΥΡΙΠΙΔΗ Ε' ΕΥΘΕΙΑ
353 ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΑΙΤΟΓΛΟΥ ΑΡΧ. ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ . ΑΠΑΝΤΑ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗ Α' ΕΥΘΕΙΑ
354 ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΑΙΤΟΓΛΟΥ ΑΡΧ. ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ. ΑΠΑΝΤΑ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗ Β' ΕΥΘΕΙΑ
355 ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΑΙΤΟΓΛΟΥ ΑΡΧ. ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ. ΑΠΑΝΤΑ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗ Γ' ΕΥΘΕΙΑ
356 ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΑΙΤΟΓΛΟΥ ΑΡΧ. ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ. ΑΠΑΝΤΑ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗ Δ' ΕΥΘΕΙΑ
357 ΑΘΗΝΑ ΓΙΑΜΠΑΝΗ ΑΠΑΝΤΑ ΑΛΕΞ. ΠΑΠΑΔΙΑΠΑΝΤΗ 1 ΕΥΘΕΙΑ
358 ΑΘΗΝΑ ΓΙΑΜΠΑΝΗ ΑΠΑΝΤΑ ΑΛΕΞ. ΠΑΠΑΔΙΑΠΑΝΤΗ 2 ΕΥΘΕΙΑ
359 ΑΘΗΝΑ ΓΙΑΜΠΑΝΗ ΑΠΑΝΤΑ ΑΛΕΞ. ΠΑΠΑΔΙΑΠΑΝΤΗ 3 ΕΥΘΕΙΑ
360 ΑΘΗΝΑ ΓΙΑΜΠΑΝΗ ΑΠΑΝΤΑ ΑΛΕΞ. ΠΑΠΑΔΙΑΠΑΝΤΗ 4 ΕΥΘΕΙΑ
361 ΑΘΗΝΑ ΓΙΑΜΠΑΝΗ ΑΠΑΝΤΑ ΑΛΕΞ. ΠΑΠΑΔΙΑΠΑΝΤΗ 5 ΕΥΘΕΙΑ
362 ΑΘΗΝΑ ΓΙΑΜΠΑΝΗ ΑΠΑΝΤΑ ΑΛΕΞ. ΠΑΠΑΔΙΑΠΑΝΤΗ 6 ΕΥΘΕΙΑ
363 ΑΘΗΝΑ ΓΙΑΜΠΑΝΗ ΑΠΑΝΤΑ ΑΛΕΞ. ΠΑΠΑΔΙΑΠΑΝΤΗ 7 ΕΥΘΕΙΑ
364 ΑΘΗΝΑ ΓΙΑΜΠΑΝΗ ΑΠΑΝΤΑ ΑΛΕΞ. ΠΑΠΑΔΙΑΠΑΝΤΗ 8 ΕΥΘΕΙΑ
365 ΤΑΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 1 ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΗΓΗΜΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
366 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 2 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
367 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 3 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
368 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 4 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
369 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 5 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
370 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 6 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
371 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 7 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
372 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 8 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
373 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 9 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
374 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 10 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
375 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 11 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ