Σκοπός του ολοήμερου σχολείου είναι η συστηματική παιδαγωγική αντιμετώπιση από το ίδιο το σχολείο, σε στενή συνεργασία με τους γονείς και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, των εκπαιδευτικών και κοινωνικών αναγκών των μαθητών - παιδιών εργαζόμενων γονέων.

Το Ολοήμερο Σχολείο παρέχει, μέσα στο οικείο σχολικό περιβάλλον, ένα πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης που αποσκοπεί στην ελεύθερη έκφραση και δημιουργία των παιδιών και ταυτόχρονα διευκολύνει τους γονείς που εργάζονται και οι δύο.

Στα Ολοήμερα Σχολεία υποχρεωτικού προγράμματος εφαρμόζεται πλήρες πρόγραμμα από τις 08.10΄έως τις 16.15΄, το οποίο παρακολουθούν όλοι οι μαθητές. Στο πρόγραμμα αυτό εντάσσονται όλα τα μαθήματα του βασικού ωρολογίου προγράμματος του δημοτικού σχολείου, καθώς και νέα γνωστικά αντικείμενα και πρόσθετες δραστηριότητες, σύμφωνα με απόφαση του συλλόγου διδασκόντων και τη γενική κατεύθυνση της αρμόδιας επιστημονικής επιτροπής.

Στα Ολοήμερο σχολεία διευρυμένου ωραρίου εφαρμόζονται προαιρετικά προγράμματα δημιουργικών δραστηριοτήτων για όσους μαθητές επιθυμούν, σε δύο επιπλέον ζώνες, ήτοι 07.00΄- 08.00΄ και 16.15΄- 17.00΄.

Το Ολοήμερο Σχολείο ΔΕΝ είναι πρόγραμμα φύλαξης. Ο απογευματινός  χρόνος παραμονής των μαθητών στο σχολείο αξιοποιείται υπό την πλήρη ευθύνη και εποπτεία των  υπεύθυνων εκπαιδευτικών.

Στο χρόνο αυτό, εντάσσονται μαθήματα και άλλες εκπαιδευτικές δραστηριότητες, όπως:

  • Η Αγγλική Γλώσσα
  • η εισαγωγή στην Πληροφορική
  • η Θεατρική Αγωγή
  • ο Αθλητισμός
  • τα Εικαστικά
  • η Μουσική
  • ο Χορός
  • Η ενισχυτική διδασκαλία στη Γλώσσα και τα Μαθηματικά.
  • Η καθοδήγηση της μελέτης και της προετοιμασίας των μαθητών για τα μαθήματα της επόμενης ημέρας.

Οι μαθητές που συμμετέχουν στο ολοήμερο παραμένουν στο σχολείο  μέχρι τη λήξη της λειτουργίας του (δηλ. μέχρι 16.15΄), αφού η πρόωρη αποχώρησή τους  θα είχε ως συνέπεια την αδυναμία εφαρμογής του προγράμματος.

Οι μαθητές θα φοιτήσουν στο Ολοήμερο μετά από γραπτή αίτηση των γονέων τους. Το έντυπο της αίτησης διανέμεται στο τέλος κάθε σχολικής χρονιάς από την Διεύθυνση του Σχολείου. Οι γονείς δηλώνουν το ωράριο καθώς και τα προαιρετικά αντικείμενα που επιθυμούν να παρακολουθήσουν τα παιδιά τους. Η αίτηση είναι απαραίτητη να συμπληρώνεται κάθε χρόνο, ανεξάρτητα αν το παιδί παρακολούθησε το Ολοήμερο Σχολείο της προηγούμενης χρονιάς.